جاهای دیدنی استانبول

راهنمای سفر به استانبول
راهنمای سفر به استانبول

استانبول به عنوان قلب جمهوری ترکیه همواره در طول تاریخ به عنوان منطقه ای بسیار مهمی شناخته می شده ا...

چگونه از میدان تکسیم به فرودگاه جدید استانبول برویم
چگونه از میدان تکسیم به فرودگاه جدید استانبول برویم؟

فرودگاه جدید استانبول (IST) از 7 آوریل 2019 به عنوان فرودگاه بین المللی استانبول شناخته می شود...